Om en långtidsmätning har visat förhöjda halter av radon i ditt hem eller fastighet är det viktigt att du vidtar åtgärder för att minimera risken för radonrelaterade hälsoproblem. För att ta reda på vilka saneringsåtgärder som behöver vidtas, bör du överväga att genomföra en radonbesiktning.

En radonbesiktning innebär att en expert undersöker radonhalterna på plats i ditt hem eller fastighet. Det är en enkel process som normalt inte tar lång tid. Syftet med besiktningen är att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera radonhalten i ditt hem.

Att ha höga halter av radon i ditt hem eller fastighet kan ha allvarliga hälsokonsekvenser, så det är viktigt att vidta åtgärder så snabbt som möjligt. En radonbesiktning kan hjälpa dig att identifiera problemet och ta stegen som behövs för att skapa en säkrare och hälsosammare miljö för dig och dina nära och kära.

En radonbesiktning utförs av en besiktningsman som hjälper dig att få en tydlig bild av hur radonet tränger in i ditt hem eller fastighet och hur det kan avlägsnas. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial (blåbetong) eller vattnet, och det är viktigt att identifiera källan för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Under besiktningen genomgås huskonstruktionen och en översyn av hela bostaden eller fastigheten görs. Ventilationssystemet kontrolleras, eventuella läckor letas efter och gammastrålning från byggnaden mäts.

När besiktningen är klar får du reda på vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera radonhalten i ditt hem eller fastighet. Det finns flera olika sätt att sanera radon beroende på källan, och besiktningsmannen kan ge dig råd om vad som är mest lämpligt för din specifika situation.

Efter saneringen är klar är det viktigt att göra en ny radonmätning för att kontrollera att radonhalten har minskat och att saneringen har gett resultat. En kontrollmätning bör utföras för att säkerställa att radonhalten är inom de rekommenderade nivåerna för hälsa och säkerhet.

Att genomföra en radonbesiktning och sanering kan bidra till en tryggare och hälsosammare livsmiljö för dig och din familj eller anställda.

ACATRAIN Radonmätning erbjuder kostnadseffektiva, trygga och ackrediterade radonmätningar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi förstår att tiden kanske inte räcker till för bostadsrättsföreningar och flerfamiljshusägare att genomföra en radonmätning själva, därför kan vi hjälpa till med en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

Vi rekommenderar att genomföra en radonmätning för att säkra en radonfri och hälsosam inomhusmiljö. Som vi alla vet, kan förhöjda halter av radon utgöra en hälsorisk. Att ha en ackrediterad radonmätning utförd kan ge dig och dina nära och kära eller anställda trygghet och lugn.

Beställ din radonmätning hos oss idag och låt oss hjälpa dig att säkra en hälsosam inomhusmiljö.

Posted in: Hem